SON EKLENEN ALBÜMLER

SON DAKİKA

Şimdi Öğrendin
Ahmet Dursun İNAN

Ticaret Uzmanı Yardımcısı Alım İlanı Yayımlandı!

Bu haber 03 Nisan 2022 - 14:23 'de eklendi ve 838 views kez görüntülendi.
Ticaret Uzmanı Yardımcısı Alım İlanı Yayımlandı!

GENEL BİLGİLER

Ticaret Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile alçakta belirti edilen alanlarda ve sayılarda Ticaret Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır.

Yazılı sınava, alçakta belirti edilen her seksiyon amacıyla karşılarında belirti edilen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacaktır. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı yazılı sınava çağrılacaktır.

SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

 • 657 sasenesi Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirti edilen genel şartları taşımak,
 • Giriş imtihanının yapıldığı senenin Ocak Ayı ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
 • En az dört senelik eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile başka fakültelerin yukarıda belirti edilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) doğrulusunda kabul edilen vatan içerisindeki ya da vatan dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirti edilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz hususu bölümlere denk kabul edilen bölümlerden mezun olmaları durumunda YÖK doğrulusunda onaylanmış denklik belgelerini jpeg formatında tarayarak müracaatları esnasında Bakanlığımız internet sitesinden ulaşacakları talep formuna eklemeleri gerekmektedir.),
 • Yazılı imtihan tarihinde geçerli ÖSYM doğrulusunda oluşturulan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda belirti edilen alakalı KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,
 •  Son müracaat tarihi itibarıyla son iki sene içerisinde Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinin birisinden YDS/e-YDS’den en az (C) civarında puan almış olmak ya da dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM doğrulusunda kabul edilen ve uluslararası geçerliliği teşhis edilen belgeye sahip olmak.
 • Başvuru yapacak adaylardan 100 TL imtihan ücreti tahsil edilecek olup imtihan ücretini yatırmayan adaylar imtihana alınmayacaktır. Sınav ücretini yatırıp da yazılı imtihana katılmaya hak kazanamayan adaylara yatırdıkları tutar iade edilecektir. Sınav ücretinin yatırılacağı banka ve hesap numarasına dair hususlar Bakanlığımız internet sayfasından ilaveten ilan edilecektir.

YAZILI SINAV KONULARI

Yazılı imtihan classic usulde ve 2 (iki) seans şeklinde yapılacaktır.
I.Oturum : Alan Bilgisi ve Genel Ekonomi Bilgisi
II.Oturum : Yabancı Dil Bilgisi
Yazılı imtihanda netice puanı hesaplamada soruların ağırlıkları % 30 Alan Bilgisi, % 30 Genel Ekonomi Bilgisi ve % 40 Yabancı Dil Bilgisi şeklinde olacaktır.

 • Alan Bilgisi Sınavı

Adayların kendi bölümleri ile alakalı alçakta belirti edilen mevzu başlıkları, yazılı Alan Bilgisi Sınavının genel çerçevesini belirlemekte olup bu husus, her mevzu başlığından soru sorulacağı manasına gelmemektedir.

Bilgisayar Mühendisliği: Bilgisayar Programlama, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve

 1. Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Sayısal Mantık Tasarımı ve Bilgisayar Mimarisi
 2. Elektrik-Elektronik Mühendisliği: Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, Sinyaller ve Sistemler, Haberleşme, Mikro İşlemciler
 3. Endüstri Mühendisliği: Yöneylem Araştırması, Mühendislik Ekonomisi, Mühendislik İstatistiği, Üretim Yönetimi ve Planlaması, Sistem Analizi, Yönetim Bilgi Sistemleri
 4. Kimya Mühendisliği: Genel Kimya, Organik Kimya, Kimya Mühendisliği Termodinamiği, Kimya Mühendisliğinde Proses Tasarımı, Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği
 5. Makine Mühendisliği: Mukavemet, Dinamik, İmalat, Termodinamıik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Kontrol
 6. Bilişim Sistemleri Mühendisliği: Bilgisayar Programlama, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Sayısal Mantık Tasarımı ve Bilgisayar Mimarisi
 7. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği: Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, Sinyaller ve Sistemler, Haberleşme, Mikro İşlemciler,
 8. İktisat: İktisadi Doktrinler Tarihi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Para-Banka-Kredi, Uluslararası İktisat, KalkınmaBüyüme
 9. Hukuk: Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Genel Hükümler- Şirketler- Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku
 10. Kamu Yönetimi: Siyaset Bilimi, Anayasa Hukuku, Yönetim Bilimleri, Yönetim Hukuku, Kentleşme ve Çevre Sorunları, İdarenin Kuruluşu,
 11. Uluslararası İlişkiler: Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası Hukuk, Siyasi Tarih, Uluslararası Güncel Sorunlar, Uluslararası Örgütler, Türk Dış Politikası
 12. İşletme: Temel Kavramlar, İşletme Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Finansal Yönetim,
  Uluslararası Finans, İşletme İktisadı ve Genel İşletme
 13.  Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Kamu Borçları), Maliye Teorisi, Bütçe ve Kamu Finansmanı, Vergi Hukuku, Maliye Politikası
 14. İstatistik: Olasılık Teorisi, Örneklem Analizi, Zaman Dizileri Analizi, Stokastik Süreçler, Regresyon Analizi, Varyans Analizi, Kategorisel Veri Analizleri
 15. Uluslararası Ticaret ve Lojistik: Lojistik Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Lojistik, Dış Ticaret İşlemleri ve Belgeleri, Dış Ticaretle İlgili Kurum ve Kuruluşlar, Türkiye’de Dış Ticaret ve Gümrük İşlemleri
 • Genel Ekonomi Bilgisi Sınavı

Genel Ekonomi Bilgisi Sınavı yukarıdaki tabloda belirti edilen bütün bölümler amacıyla ortak olacaktır. Genel İktisat Bilgisi ve Teorileri, Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Yaşanan Güncel Gelişmeler, Küresel Dış Ticarette Yaşanan Güncel Gelişmeler, Ticaret Bakanlığının Görev ve Yetki Alanında Tespit edilen Konularla İlgili Güncel Gelişmeler

 • Yabancı Dil Bilgisi Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Sınavı yukarıdaki tabloda belirti edilen bütün bölümler amacıyla ortak olacaktır.
Yabancı Dil Bilgisi Sınavı Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinden birisinde Bakanlıkça teşhis edilen mevzu başlıkları çerçevesinde kompozisyon ile turist dilden Türkçeye Türkçeden turist dile çeviri şeklinde yapılacaktır.

 • SÖZLÜ SINAV KONULARI

Sözlü imtihana, yukarıdaki tabloda belirti edilen öğrenim dalları itibarıyla yazılı imtihan puanı en yüksek olan adaydan başlamak amacıyla giriş imtihanı duyurusunda belirti edilen atama yapılacak kadro adedinin üç katı kadar aday, öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı çağrılacaktır. Fakat yazılı imtihanda başarılı olan aday adedinin, ilan edilen kadronun üç katının altında olması durumunda başarılı olan bütün adaylar sözlü imtihana çağrılır. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı sözlü imtihana çağrılacaktır.

Sözlü İmtihan, Adayların

 • Giriş imtihanı duyurusunda belirti edilen imtihan mevzularına dair bilgi düzeyi,
 • Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 • Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 • Genel beceri ve genel kültürü,
 • Bilimsel ve teknolojik ilerlemelere açıklığı,

Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek amacıyla gerçekleştirilecektir.

Adaylar, giriş imtihanı komisyonu doğrulusunda (a) bendi amacıyla elli puan, başka bentlerde yazılı özelliklerin her biri amacıyla onar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü imtihanda başarılı sasenemak amacıyla, giriş imtihanı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

DİĞER BİLGİLER

 • Sınav müracaat tarihi ve şekli:

Başvurular dijital ortamda alınacak olup müracaat tarihleri ilaveten duyurulacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden müracaatlarını gerçekleştirecektir. Posta ile ya da başka şekillerde oluşturulan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar söz hususu bölümlerden yalnızca birisi amacıyla müracaatta bulunabileceklerdir.

 • Sınav tarihi ve yeri:

Yazılı imtihan 2022 senesi içerisinde Ankara’da yapılacak olup imtihan tarihi ilaveten duyurulacaktır. imtihan yeri ve saati adayların imtihan giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların imtihan saatinden en az bir saat evvelce imtihana girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport) olması gerekmektedir. Sözlü imtihan Ankara’da yapılacak olup sözlü imtihanın tarihi ve yeri, yazılı imtihan neticesi ile beraber Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecektir. Hem de adaylar, imtihanlarına dair verileri Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilecektir.

 • Değerlendirme yöntemi:

Yazılı imtihan yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı imtihanda başarılı saseneabilmek amacıyla her mevzu grubundan en az altmış puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekir.

Sözlü imtihanda başarılı saseneabilmek amacıyla giriş imtihanı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir. Başarı puanı, yazılı imtihan ile sözlü imtihan notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.

Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak amacıyla giriş imtihanı duyurusunda belirti edilen atama yapılacak kadro adedi kadar asıl adayın ismi, öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenir ve imtihan neticeleri Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. Hem de adaylar yerleştirme neticelerina dair verileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara yazılı açıklamada bulunulmayacaktır.

Giriş imtihanında bir öğrenim dalına ayrılan kontenjan adedi kadar adayın başarılı olamaması hâlinde Bakanlık, öğrenim dallarının kontenjanları arasında farklılık yapabilir.

Adayların başarı puanlarının aynı olması durumunda sırayla yazılı puanı, giriş imtihanına başvurduğu KPSS puanı ve turist dil puanı yüksek imkan evvelcelik tanınır.

 • DİĞER HUSUSLAR:

Giriş imtihanını kazananlardan, gerçeğe aykırı beyanda olduğu teşhis edilenlerin imtihanları geçersiz sasenesir ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sasenesi Türk Ceza Kanununun alakalı hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise halleri çalıştıkları kurumlara bildirilir.

 • İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina) Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 Çankaya / Ankara
Tel: +90 312 204 75 00

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER